Dagsläger 22 augusti på KFUM Alnäs Friluftsgård

Den 22 augusti ses vi för ett dagsläger på underbara Alnäs Friluftsgård strax söder om Uppsala! Alnäs är en lägerplats med fotbollsplan, grillplats, badplats och en liten budolokal. Vi kombinerar taekwondo med lek, bad och umgänge. Vi planerar för att vara utomhus så...

Barn och ungas röster – enkät från Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län som stöttat klubben med Guldkantsbidraget genomför nu tillsammans med forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet en undersökning om hur året med Corona har varit för barn och unga. Vi hoppas att ni vill bidra...

Träning utomhus vuxna

Hej alla, Jag har för avsikt att testa några söndagar med utomhusträning om väder och vindar tillåter. Tanken är att göra det i Gamla Uppsala, detta för att det är allmän plats och upplevelserik miljö.- Start: Sön 18 apr kl 12:30- Samling: Gamla Uppsala vid vikingar...

Grattis Master Mohammad Ali Islamian 7 dan

Tisdagen den 30 mars graderade vår egen huvudinstruktör Mohammad Ali Islamian till 7 dan under ledning av Grand Master Armstrong. GM Armstrong höll graderingen på uppdrag av ITF:s graderingskommitté. Master Ali har varit aktiv i Taekwon-Do sedan 1976....