Terminsstart 31 jan 2021

Kära klubbmedlemmar! Terminsstarten för vt-21 är söndagen 31 januari kl 10:00 (grupp A) och 11:00 (grupp B) för barnträningarnas respektive grupper, och kl 12:00 för vuxengruppen. Vi har i styrelsen beslutat att börja terminen något senare för att låta...