Styrelsen

Här hittar du information och kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Mohammad-Ali Islamian

Kassör: Jan Eriksson Liljedahl

Sekreterare: Johanna Pedersen

Ledamöter: Christer Karlsson och Björn Ingvoldstad

Suppleanter: Karin Forss och Thomas Hakanen

Kontakt

Huvudinstruktör
Mohammad-Ali Islamian
tel: 0702-689 490
e-post: moali@telia.com

Ansvarig barngruppen
Christer Karlsson
tel: 0708-818 593
e-post: krillekarlzzon@live.se