Styrelsen

Här hittar du information och kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Mohammad-Ali Islamian

Kassör: Jan Eriksson Liljedahl

Sekreterare: Helena Payne,

Vice sekreterare: Maria Andersson 

Ledamöter: Alfons Karlsson, Karin Forss,

Suppleanter: Sara Ericson, Thomas Hakanen

Kontakt

Huvudinstruktör
Mohammad-Ali Islamian
tel: 0702-689 490
e-post: moali@telia.com

Ansvarig barngruppen
Alfons Karlsson
tel: 0708-818 593
e-post: krillekarlzzon@live.se