Tider och Grupper

Här hittar du alla träningstider för så väl vuxen- och barngruppen.

BARN/JUNIOR  GRUPPEN 9-14 ÅR

Träningstider Barn Ht. 2020

Dag Tid Hall OBS!Ändringar
Onsdag 18:00-19:30 F 4/11 Hall E

18/11 Hall A och 19:00-20:00

Söndag 10:00-12:00 F

VUXENGRUPPEN

 

Träningstider Vuxna HT. 2020

Dag Tid Hall OBS!Ändringar

Tisdag

Alla bältesfärger

18:00-20:00 F

Onsdag

Gult bälte och uppåt

19:30-

21:00

F

4/11 Hall E

18/11 Hall A och 20:00-21:00

Torsdag

Alla bältesfärger

 

18:00-

20.00

F

Söndag

Alla bältesfärger

12:00-14:00 F

 

 

 

 

 

 

Vart tränar vi?

Klubbens träningslokaler är på Fyrishov.

Buss nr 1 och 10 går till Fyrishov.

Finns även gott om cykel- och bilparkeringar i anslutning till byggnaden.

Besök Fyrishovs hemsida

Kontakt

Huvudinstruktör
Mohammad-Ali Islamian
tel: 0702-689 490
e-post: moali@telia.com

Ansvarig barngruppen
Alfons Karlsson
tel: 0708-818 593
e-post: krillekarlzzon@live.se