Tekniker

Fyra riktningar och mönster.

Fyra riktningar

Saju jirugi
Saju makgi
Saju chagi

Mönster

Chon Ji Tul
Dan Gun Tul
Do San Tul
Won Hyo Tul
Yul Gok Tul
Joong Gun Tul
Toi Gye Tul
Hwa Rang Tul
Choong Moo Tul
Kwang Gae Tul
Po Eun Tul
Ge Baek Tul
Eui Am Tul
Choong Jang Tul
Juche Tul
Sam Il Tul
Yoo Sin Tul
Choi Yong Tul
Yon Gae Tul
Ul Ji Tul
Moon Moo Tul
So San Tul
Se Jong Tul
Tong Il Tul

Tänkvärt

”Självförsvar är förmågan att kunna hantera olika hot från den omgivning Du vistas i, detta oavsett vilken form av hot det rör sig om.

Oavsett om det är andra människor, djur eller Du själv som riskerar att äventyra din hälsa, Ditt välbefinnande eller Dina möjligheter att leva i harmoni med Dig själv och Din omgivning.

Självförsvar kräver alltså en helhetssyn, inte bara en bra frontspark eller en bra tid på hundra meter. Självförsvar är inte bara Din förmåga att försvara Dig fysiskt mot männinskor som vill göra Dig illa.

Den förmågan är bara en kunskap bland många andra. Målet för ett effektivt självförsvar är ytterst att Du skall kunna leva i harmoni med Din omgivning och med Dig själv.”

Kontakt

Huvudinstruktör
Mohammad-Ali Islamian
tel: 0702-689 490
e-post: mohisl797@gmail.com

Ansvarig barngruppen
Alfons Karlsson
tel: 0708-818 593
e-post: krillekarlzzon@live.se