Kära klubbmedlemmar! Terminsstarten för vt-21 är söndagen 31 januari kl 10:00 (grupp A) och 11:00 (grupp B) för barnträningarnas respektive grupper, och kl 12:00 för vuxengruppen. Vi har i styrelsen beslutat att börja terminen något senare för att låta virusspridningen lugna sig under jullovet, och detta innebär också att vi förlänger terminen med lika mycket i sommar.

Tiderna för nästa termin är nu uppdaterade i schemat, inklusive de dagar som inte har träning. De är samma som denna termin, med samma indelningar för barngrupperna efter bältesgrad. Vuxengruppen är liten nog att inte delas upp i grupper ännu.