Har du en dobok?

  Under föräldramötet och i andra diskussioner har det kommit fram att det för tillfället är jättesvårt att hitta och köpa dräkter – dobok – i Sverige. Det går inte att få tag på ITF-dobok i svensk handel just nu och vi vet inte när den situationen...