Hej på er!

Vi har nu haft ett till lyckat årsmöte, där många åsikter och förslag togs upp under övriga frågor. Därför har vi bestämt att kalla alla  medlemmar från både vuxen- och barnverksamheten (föräldrar som representant för sina barn) till ett medlemsmöte via ZOOM. En representant för styrelsen, Cristina, kommer vara med under mötet som ordförande.

Målen med mötet är:

  • Att alla medlemmar får ge uttryck för sina åsikter gällande klubbens verksamhet.
  • Att vi under mötet bildar arbetslag som driver olika frågor, där tydliga mål skrivs och följs upp. Ett arbetslag består av minst tre medlemmar. Kommer man till mötet ska man vara beredd att ingå i ett arbetslag och ta ansvar för att driva en viss fråga.
  • Att representanten för styrelsen fungerar som bro mellan styrelsen och arbetslagen.

För att kunna bestämma tid för mötet har jag skapat en doodle, där ni kan välja mellan olika tider de som passar er. KLICKA PÅ DENNA LÄNK FÖR ATT KOMMA ÅT DOODLEN. Ni ska välja alla tider som passar, inte enbart en. Sista dag för att fylla i doodle är 31 mars. Efter detta kommer jag lägga ut tiden för mötet och mejla Zoom-länken till er alla.

Hälsningar, Cristina Zavala (Ledamot i styrelsen, Uppsala TKD Klubb)