Schemat är nu uppdaterat inför terminsstart! På söndag har vi hall E, men annars är det hall F som gäller! Den nya träningsterminen börjar med bra tider men också med restriktioner över gruppstorlekar! Barngruppen som är störst har vi därför delat in i två grupper som tränar efter varandra och då får varje grupp en timme på söndagar och en och en halv timme på onsdagar var. Se schemat där detta är definierat!

De som betalade sin terminsavgift förra terminen får betala halva avgiften denna termin!

Dagslägret i Sigtuna är nu fullt och alla har anmält sig som kan! Karin och Sara informerar mer om detta!

Angående Covid-19:

Ingen får träna med ens milda symptom! Detta är viktigt!

Vi har bestämt att skulle en person bli smittad ( så att vi får veta det) i Covid-19 under terminen, så informerar vi om detta så att varje deltagare får bestämma själv om de ska träna de närmaste veckorna.

Skulle flera deltagare ur samma grupp smittas så att det är troligt att det skett under träningen, då stänger vi ner träningen under två veckor för att se vilka som är berörda och stoppa spridningen.

Handsprit kommer att finnas till hands under alla träningar och vi uppmuntrar alla att tvätta händer före och efter träningen! Träningsverktyg kommer att behöva rengöras och desinficeras ofta och träningarna anpassas så att det blir mindre kontaktytor mellan deltagare och riktiga avstånd! Vissa träningsmoment, såsom brottning, kommer att få vänta tills samhällssmittan är hanterad.

Tillsammans kan vi lösa det så att vi får roliga och säkrare träningar!