Terminsstarten börjar enligt schemat på söndag 31/1 för barngruppen! Se schema för gruppindelningar och respektive tider. Vuxengruppen får tyvärr avvakta till 28/2 (om inte en förlängning av restriktionerna kommer som senarelägger terminsstarten för vuxenträningen.

Pga av coronaviruset/ Covid-19 så följer träningarna ett antal regler för att minska spridningen:

  1. Handtvätt före och efter träning för alla deltagande, och handsprit finns på plats för kontinuerlig användning mellan träningsmoment.
  2. Dusch och omklädning sker hemma.
  3. Träningsskydd (hjälmar/fotskydd eller handskar) ska inte delas av flera personer.
  4. Vuxna får tyvärr inte sitta i hallen under träningen.
  5. Träningen sker på ett sätt som gör det möjligt att hålla avstånd.
  6. Självklart tränar vi inte om vi känner symptom på förkylning eller sjukdom!
  7. Om grupperna blir så stora att det är svårt att klara dessa regler så kan klubben sätta intagningsstopp för terminen.
  8. Fler regler kan även tillkomma under terminens gång, eftersom vi följer de rekommendationer och regler som kommer från folkhälsomyndigheten och regeringen.