Den 27 och 28 maj är det gradering i klubben!

Barngruppen har gradering i hall A lördagen den 27 maj och är uppdelad i två grupper med olika starttid:

Kl 12:00 för vitt (10 gup), vitt med svart streck (10+), vitt med gult streck (9)och vitt med gult och svart streck (9+).

Kl 14:30 graderar sig de med gult bälte(8 gup) och uppåt.

Vuxengruppen har gradering i hall A söndagen 28 maj med följande uppdelning:

Kl 12:00 för vitt bälte(10 gup) till och med gult med grönt streck(7 gup)

Kl 14:30 för grönt bälte(6 gup) och uppåt.

Det är bra att ta med sig något att äta (tex en frukt) och vatten eftersom graderingen tar en stund. Det är roligt att gradera och är jättebra övning att visa upp det vi lärt oss under terminen!