Barnombudet i Uppsala län som stöttat klubben med Guldkantsbidraget genomför nu tillsammans med forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet en undersökning om hur året med Corona har varit för barn och unga.

Vi hoppas att ni vill bidra genom att sprida enkäten till barn och unga 4- 18 år. Länken till den anonyma enkäten är: barnochungaomcorona.se

För de yngre barnen rekommenderas en förälder att vara med när de svarar på frågorna.

Länk till rapporten om förra årets studie finns här.